Какви могат да бъдат последиците от развода?

Какво следва след като разводът приключи? Приключването на развода, е момента, в който вече бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг. Запомнете, ако със направеното от тях споразумение не съпрузите не са поделили придобитите по време на брака вещи, те остават в така наречения ‘режим на обикновена собственост’. Какво значи това? Този режим означава, че всяка сделка с такава вещ трябва да бъде извършена с участието и на двамата съпрузи. Това често се отнася за автомобилите и недвижимите имоти, тоест за по-важните общи вещи. Неудобното в този случай е, че ако единият от съпрузите не се намира на територията на страната, следват доста неудобства при продажбата на общ имот или автомобил. Ето защо, когато настъпи момента, в който разводът чука на вратата Ви е препоръчително да се възползвате от професионалните адвокатски услуги за разводи.

Ако децата на двамата съпрузи не са навършили пълнолетие, семейното жилище се предоставя за ползване от онзи съпруг, на когото са поверени родителските права. Възможно е двамата родители да вземат друго решение. Целта на това споразумение е родителят, който е получил попечителството на децата, да може да им осигури дом и нормални условия на живот.

Друго нещо, което трябва да се реши е постигането на съгласие за часовете и дните, в които родителят, който не е попечител на децата ще може да ги посещава. В това отредено време той ще може да вижда и да взема децата си. Размерът на издръжката на детето на детето се определя от условията на живот, които детето е имало преди развода.

Относно фамилното име, след развода, съпругата има право да възстанови старото си фамилно име преди брака или да запази фамилното име на съпруга си, което се случва с негово съгласие.
Независимо колко сложно или леко изглежда Вашето разтрогване на брака, Вие обезателно трябва да потърсите качествени адвокатски услуги за разводи, които да Ви помогнат да спечелите делото.

Публикувано в Адвокатски услуги с етикети . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.